Otsime õiguste omajaid ja pärijaid

Andmed muutuvad avalikuks alates 30.06.2023.  Andmed avaldatakse kooskõlas andmekaitse nõuetega. 

 

Juhul kui te soovite kontrollida oma võimalike õiguste olemasolu, saate seda teha, pöördudes kordustasud@enliit.ee.

 

Lahkunud liikmete pärijad, kes soovivad oma varaliste õiguste teostamist delegeerida Liidule, saavad selleks sõlmida esinduslepingu.  

Sulge

...