Liitu astumine

Näitlejate Liidu liikmeid võtab isikliku avalduse alusel vastu Liidu juhatus, kellel on õigus teha erandeid üldistest reeglitest. Tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes tegutsevad kutselise näitleja või sellele lähedasel loomealal.

Näitlejate Liit võtab reeglina vastu Eestis kõrghariduse omandanud näitlejaid - EMTA lavakunstikooli ja TÜVKA etenduskunstide näitleja eriala lõpetajaid.

Kõrghariduseta või mujal kõrghariduse omandanud isikute puhul jääb liikmeks võtmine Liidu juhatuse otsustada. Nende isikute puhul hindab juhatus kandidaadi aktiivsust, kutselist tegevust näitlejana, läbitud koolitusi jms.

 

Liitu astumiseks tuleb saata oma CV, foto ja vabas vormis avaldus koos põhjendusega siin.

 

Hääle- ja valimisõiguse saavad tegevliikmed pärast viieaastast kutselist teenistust, erialase kõrgharidusega tegevliikmed pärast kaheaastast kutselist teenistust, kui nende võimkonda ei kuulu näitlejate palkamine ja vallandamine.

 

Liikmel on võimalus lisada ennast Eesti näitlejate andmebaasi, muutudes nähtavaks tööpakkujatele nii Eestis kui välismaal ning ka näha oma kolleegide profiile. Produtsent või castingufirma saab vaadata aktiivsete näitejate profiile, näha nende loomeregistrit ning otsida oma projekti sobivaid näitlejaid.  

 

Liikmeleping Eesti Näitlejate Liitu astumiseks on siin. Tutvuge ka liidu põhikirjaga ning deklaratsiooniga Venemaa ja Valgevene lavastajatega koostööst keeldumise kohta seoses Ukraina sõjaga. 

 

Liikmemaksu tasumise info.

 

Liikmekaardi tellimiseks saada dokumendile sobiv foto ja kirjuta värvieelistusest aadressile enliit@enliit.ee. Liikmekaart ei ole kohustuslik. Kaardi maksumus on 4.20 eurot (koos postiga 6.60 eurot). Liidu liige saab valida endale sobivat värvi liikmekaardi:

 

     
Sulge

...