Abiks lepingu sõlmijale

REKLAAM
 
 Reklaamilepingu lähtetasud on leitavad menüüjaotusest "reklaam"
 
 Reklaamilepingu tasu koosneb töötasust (punktid A, G, H) ja litsentsitasust (B, C, D, E). 
 
Näitleja võib sõlmida lepingu nii füüsilise isikuna kui ka läbi oma ettevõtte. Ettevõtte arve puhul lisandub töötasule 33%  ehk tasu sisaldab kogu palgafondi.
 
Töötasu sisaldab õigust levitada reklaami läbi ühe meediumi.
 
Töötasus sisalduv õigus reklaami edastada kehtib Eestis, läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud (A). Ürituse (G) või hinnainfo (H) edastamise õigus kehtib kuni 14 kalendripäeva. 
 
Lisaõigused ning erinevad versioonid juba salvestatud klipist tasustatakse litsentsina. 
 
Leping sõlmitakse näitlejaga. 
 
Juhul kui reklaamis soovitakse kasutada juba tehtud salvestust/filmilõiku/häält jne, sõlmitakse leping liiduga. Liit esindab ka juba lahkunud näitlejate pärijaid. 
 
LEPINGUPÕHJAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head kasutamist!
Sulge

...