Juhtimine

JUHATUS

Eesti Näitlejate Liidu esimees on Reimo Sagor.

Aseesimehed on Ernst Lillemets ja Liisa Pulk.

 

Juhatusse kuuluvad:

 

Esimees - Reimo Sagor

Eesti Draamateatri esindaja - Jüri Tiidus

Eesti Noorsooteatri esindaja - Laura Kukk

Endla Teatri esindaja - Kati Ong

Rahvusooper Estonia solistide esindaja - Kadri Nirgi

Rakvere Teatri esindaja - Tarvo Sõmer

Tallinna Linnateatri esindaja - Andero Ermel

Teater Vanemuine draamatrupi esindaja - Ken Rüütel

Teater Vanemuine solistide esindaja - Karmen Puis

Ugala Teatri esindaja - Vallo Kirs

Vabakutseliste esindaja - Ernst (Enn) Lillemets

Vabakutseliste esindaja - Liisa Pulk

Vabakutseliste esindaja - Veljo Reinik (alates 08.09.2023)

Vene Teatri esindaja - Anna Sergejeva

Väiketeatrite esindaja - Tanel Saar

 

Liidu juhatus koguneb vähemalt üks kord kuus, reeglina kuu esimesel esmaspäeval kell 12.00.

Juhatuse e-posti aadress on juhatus@enliit.ee

 

ÜLDKOOSOLEK

Eesti Näitlejate Liidu kõrgeim otsustav võim on üldkoosolek, mis:

 

  • määrab Liidu tegevuskava;
  • kinnitab Liidu tegevuse eelarve ja aruanded;
  • toimetab valimised ja kinnitab Liidu juhatuse moodustamise printsiibi;
  • otsustab Liidu põhikirja muudatused ja kõik tähtsamad Liidu tegevust puudutavad küsimused;
  • annab juhtnööre Liidu täidesaatvatele organitele;
  • teeb otsuseid kõigis teistes küsimustes, mida juhatus on üldkoosolekule arutamiseks esitanud.

 

Järgmine Näitlejate Liidu üldkoosolek toimub juunis 2025. 

 

VOLIKOGU

Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal juhib volikogu. Volikogusse kuulub vähemalt 2 esindajat igast osakonnast. Liidu osakonnad asutatakse Liidu tegevliikmete töökohtade järgi, kui neis on vähemalt 10 hääleõiguslikku liiget.

 

Sulge

...