Juhtimine

JUHATUS

Eesti Näitlejate Liidu esimees on Tõnn Lamp.

Aseesimehed on Ernst Lillemets ja Liisa Pulk.

 

Juhatusse kuuluvad:

 

Esimees - Tõnn Lamp

Eesti Draamateatri esindaja - Jüri Tiidus

Eesti Noorsooteatri esindaja - Laura Kukk

Endla Teatri esindaja - Ott-Henrik Raidmets

Rahvusooper Estonia solistide esindaja - Helen Lokuta

Rakvere Teatri esindaja - Tarvo Sõmer

Tallinna Linnateatri esindaja - Indrek Ojari

Teater Vanemuine draamatrupi esindaja - Reimo Sagor

Teater Vanemuine solistide esindaja - Karmen Puis

Ugala Teatri esindaja - Vallo Kirs

Vabakutseliste esindaja - Ernst (Enn) Lillemets

Vabakutseliste esindaja - Liisa Pulk

Vabakutseliste esindaja - Nero Urke

Vene Teatri esindaja - Anna Sergejeva

Väiketeatrite esindaja - Tanel Saar

 

Liidu juhatus koguneb vähemalt üks kord kuus, reeglina kuu esimesel esmaspäeval kell 12.00.

Juhatuse e-posti aadress on juhatus@enliit.ee

 

ÜLDKOOSOLEK

Eesti Näitlejate Liidu kõrgeim otsustav võim on üldkoosolek, mis:

 

  • määrab Liidu tegevuskava;
  • kinnitab Liidu tegevuse eelarve ja aruanded;
  • toimetab valimised ja kinnitab Liidu juhatuse moodustamise printsiibi;
  • otsustab Liidu põhikirja muudatused ja kõik tähtsamad Liidu tegevust puudutavad küsimused;
  • annab juhtnööre Liidu täidesaatvatele organitele;
  • teeb otsuseid kõigis teistes küsimustes, mida juhatus on üldkoosolekule arutamiseks esitanud.

 

Järgmine Näitlejate Liidu üldkoosolek toimub 12.06.2023, kell 11.00 Sakala3 Teatrimajas. 

 

VOLIKOGU

Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal juhib volikogu. Volikogusse kuulub vähemalt 2 esindajat igast osakonnast. Liidu osakonnad asutatakse Liidu tegevliikmete töökohtade järgi, kui neis on vähemalt 10 hääleõiguslikku liiget.

 

Sulge

...