Tasuta kasutus

Liidu liikme juba salvestatud esitust on lubatud vabalt ja tasuta kasutada ainult õppe- ja teaduslikel eesmärkidel.

 

Õppe- ja teaduslikel eesmärkidel tohib teost vabalt ja tasuta kasutada vaid siis, kui:

 

  • teos on õiguspäraselt avaldatud;
  • teose kasutamine ei toimu ärilistel eesmärkidel;
  • teost kasutatakse mõistlikus mahus hariduslikel või teaduslikel eesmärkidel õppetöö käigus õppepersonali ja/või (üli)õpilaste poolt;
  • märgitakse ära allikas, kui see on võimalik;
  • esitust sisaldava lõputöö avaliku kaitsmise korral toimub see tasuta ning kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad peaasjalikult õpetav personal ja (üli)õpilased või teised isikud (lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jne), kes on otseselt seotud õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse;
  • teose digitaalkujul reprodutseerimine ja üldsusele suunamine toimub ainult turvalises elektroonilises keskkonnas, kuhu on juurdepääs üksnes haridusasutuse (üli)õpilastel/õppepersonalil.

 

Pöördu julgesti enliit@enliit.ee kui kahtled, kas kavatsetav kasutusviis on lubatud.

 

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) üliõpilased võivad Liidu ja BFM vahelisel kokkuleppel kasutada õppetöö käigus loodud audiovisuaalset teost ainult õppetööga seotud eesmärkidel. Selleks annab Liidu liige, kes selles teoses näitlejana osaleb, loa. Vaata ja lae luba alla siit. 

Sulge

...