Televisioon

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks eratelevisioonis aastal 2023.
 
Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on brutotasud, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%). Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud. Lähtetasud on Eesti Näitlejate Liidu liikmete minimaalsed töötasude määrad ehk miinimumtariifid. Konkreetne tasu lepitakse kokku pooltevahelises lepingus. Brutotasude järel on sulgudes välja toodud minimaalne palgafond.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 töötundi):

 

 • A osa - peaosa: 234,33 eurot (palgafond 313,53 eurot)
  • esimese lisatunni tasu: 35,15 eurot (palgafond 47,03 eurot)
  • iga järgnev lisatund: 46,87 eurot (palgafond 62,71 eurot)

 

 • B osa - kõrvalosa: 194,25 eurot (palgafond 259,90 eurot)
  • esimese lisatunni tasu: 29,14 eurot (palgafond 38,98 eurot)
  • iga järgnev lisatund: 38,85 eurot (palgafond 51,98 eurot)

 

 • C osa - üks kuni kolmetunnine tööpäev: 117,17 eurot (palgafond 156,77 eurot)
  • tööaja ületamisel rakendub: 194,25 eurot (palgafond 259,90 eurot)

 

2. Luule- ja/või proosateksti esitamine (kui saates on esituse kujutis ja heli ning punkti 1 ei rakendata):

 

 • Töö kuni 10 minutit: 43,45 eurot (palgafond 58,14 eurot)
  • iga järgnev minut: 2,10 eurot (palgafond 2,81 eurot)

 

 • Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit): 21,73 eurot (palgafond 29,07 eurot)
  • töö iga järgnev minut (5-10 minutit): 4,35 eurot (palgafond 5,81 eurot)

 

3. Lühitekstide esitamine (reklaamtekstid) pikaajaliste lepingute alusel arvestusega 1x nädalas, kestvusega kuni 1 tund päevas:

 

 • Kuutasu: 452,3 eurot (palgafond 605,18 eurot)
Sulge

...