Raadio

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks Eesti Rahvusringhäälingu raadios aastal 2023.

 

Lähtetasu on minimaalne brutotöötasu, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

 

1. Vähim töötasu (kuni 6 töötundi, kokkuleppel näitlejaga võib tööaega jagada mitmeks vähemalt 2-tunniseks väljakutseks):

 

  • A osa (peaosa): 143 eurot
  • B osa (läbiv kõrvalosa): 103,13 eurot
  • C osa (üks episood) kuni 2 töötundi: 38,50 eurot

 

2. Lisatasu punkti 1 tasule (alates seitsmendast tunnist): 26,13 eurot

 

3. Luule, proosa esitamine:

 

  • Esimesed kuni 15 minutit: 39,88 eurot
    • Iga järgmine minut: 1,10 eurot

 

4. Teade, teadaanne: 26,13 eurot

Sulge

...