Läbipaistvusaruanne

Juhatus koostab igal aastal hiljemalt kaheksa kuud pärast eelmise majandusaasta lõppu läbipaistvusaruande.  

 

Aruanne peab sisaldama: 

  •  organisatsiooni õigusliku ja juhtimisstruktuuri kirjeldust;
  •  teavet õigustest saadava tasude kohta, 
  •  teavet haldustasu kasutamise kohta; 
  •  teavet õiguste omajate saadaolevate summade kohta; 
  •  teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega seotud suhete kohta;
  •  eriaruannet sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul                               mahaarvatud summade kohta, kui seda on tehtud;
  •  teavet selle kohta, kui Liit on keeldunud litsentsilepinguid sõlmimast. 

 

Aruanne esitatakse üldkoosolekule ning see on vabalt kättesaadav Liidu veebilehel. 

 

EESTI NÄITLEJATE LIIDU 2021 AASTA LÄBIPAISTVUSARUANNE

Sulge

...