Läbipaistvusaruanne

Juhatus koostab igal aastal hiljemalt kaheksa kuud pärast eelmise majandusaasta lõppu läbipaistvusaruande.  

 

Aruanne peab sisaldama: 

  •  organisatsiooni õigusliku ja juhtimisstruktuuri kirjeldust;
  •  teavet õigustest saadava tasude kohta, 
  •  teavet haldustasu kasutamise kohta; 
  •  teavet õiguste omajate saadaolevate summade kohta; 
  •  teiste kollektiivse esindamise organisatsioonidega seotud suhete kohta;
  •  eriaruannet sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteenuste osutamise eesmärgil majandusaasta jooksul                               mahaarvatud summade kohta, kui seda on tehtud;
  •  teavet selle kohta, kui Liit on keeldunud litsentsilepinguid sõlmimast. 

 

Aruanne esitatakse üldkoosolekule ning see on vabalt kättesaadav Liidu veebilehel. 

 

EESTI NÄITLEJATE LIIDU 2023 AASTA LÄBIPAISTVUSARUANNE

EESTI NÄITLEJATE LIIDU 2022 AASTA LÄBIPAISTVUSARUANNE

EESTI NÄITLEJATE LIIDU 2021 AASTA LÄBIPAISTVUSARUANNE

Sulge

...