Kaebuste lahendamine

Õiguste omajal on õigus saada esitada põhjendatud taotluse alusel teavet:
 
- teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta, mille suhtes Liit õigusi teostab;
- isikut, kellele on õigused loovutatud või litsentseeritud; 
- õiguste teostamise territooriumi. 
 
Liit teeb 10 kalendripäeva jooksul nõutud teabe elektroonilises vormis kättesaadavaks.
 
Kui teabe esitamine teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kohta on Liidu tegevuse ulatuse tõttu põhjendamatult keeruline, tuleb teha kättesaadavaks teave vähemalt teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti liigi kohta, samuti teostatavate õiguste ning nende teostamise territooriumi kohta.
 
Õiguste omajal on õigus esitada kaebus Liidule saadaolevate summade kogumise, mahaarvamiste ning jaotamise korra kohta.
 
Kaebuse esitamise korral on Liit kohustatud vastama kaebuse esitajale kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul, kaebuse tagasilükkamise korral peab Liit seda põhjendama.
 
Kui pooled ei saavuta tekkinud vaidluses kokkulepet, on ühel või mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitaja poole. Lepitajaks võib olla autoriõiguse komisjon või poolte valitud üks või mitu isikut, kes vastavad lepitusseaduse §-s 3 nimetatud tingimustele. 
 
Autoriõiguse komisjon:

Patendiamet
Tatari 39
15041 Tallinn
e-post: patendiamet@epa.ee

 

https://www.epa.ee/autorioigus/autorioigus/autorioiguse-komisjon

 

Patendiametisse võib pöörduda ka muude autoriõigusega seotud küsimuste korral, e-post autor@epa.ee

Sulge

...