Liikmeleping

Näitlemise kui tööga tekib kahte liiki tulu. Üks on tasu töö eest, teine on tasu oma varaliste õiguste loovutamise eest. Varalised õigused on eeskätt õigus näitleja esitust salvestada ja hiljem avaldada, sh müüa näitamisõigust.

 

Näitleja kui õiguste omaja peab õiguste kasutamise eest saama kohast tasu ning see tuleneb autoriõiguse seaduse § 79 prim 11. Tasu määramisel arvestatakse:

  1. kaubeldavate õiguste majandusliku väärtusega;
  2. teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kasutamise laadi ja ulatusega;
  3. kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt osutatava teenuse majandusliku väärtusega.

 

Õigusi võib teostada iseseisvalt kui ka läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni. Kollektiivse esindamise organisatsioonid tegutsevad seaduste ja organisatsiooni põhikirja alusel nende õiguste omajate huvides lisamata neile kohustusi, mis ei ole nende õiguste ja huvide kaitsmiseks või tõhusaks teostamiseks objektiivselt vajalikud.

 

Liit on näitlejate kollektiivse esindamise organisatsioon autoriõiguse seaduse tähenduses, kes teostab kollektiivselt tema poolt esindatavate näitlejate kui teose esitaja varalisi õigusi. Esindamine võib toimuda nii liikmeks olemise kaudu kui ka esindusõiguse lepingu sõlmimise kaudu:

 

 

Lepingu kehtivuse ajal teostab näitleja varalisi õigusi Liit, seega ei saa näitleja neid õigusi ise teostada. Praktikas tähendab see seda, et näitleja töö-/ettevõtte lepingus saab kajastuda ainult tööga seotud tasud, hüvitised ja kokkulepped. Liidul on omakorda kõik õigused, et teostada näitleja loovutatud varalisi õigusi ning vajadusel neid kaitsta.

 

Liidule loovutatud varaliste õiguste teostamise ulatuse, tingimused jms määrab ja otsustab Liit üldkoosoleku ja juhatuse kaudu. Praktikas tähendab see seda, et Liit töötab välja ja rakendab parimad võimalikud tasustamise tingimused näitleja esituse salvestamiseks ja avalikustamiseks - litsentsitasu, tasu korduste eest, protsent müügist, tasu eriti eduka või korduvalt näidatava teose eest jne.

Sulge

...