Liikmemaks

Teatriliidu ja Näitlejate Liidu liikmemaksu korjab Näitlejate Liit.

 

Liikmemaks alates 1. jaanuarist 2023:

 

Töölepinguga töötav näitleja liikmemaks on 1,5% brutopalgast. Liikmemaksu kinnipidamiseks tuleb näitlejal teha teatris raamatupidamisele avaldus. Sellest 1% läheb Teatriliidule ja 0,5% Näitlejate Liidule.
Alates 2023 aastast on teatris töötava koosseisulise näitleja Näitlejate Liidu liikmemaks  0,5% brutopalgast, kuid mitte rohkem kui summalt 1800 eurot kuus – ehk kuutasu ei ole suurem kui 9 eurot kuus. 


Vabakutselise näitleja liikmemaks on 1,5% teatritööst, kuid mitte vähem kui 114 eurot aastas (ühes kuus 5.50 eurot Teatriliidule ja 4 eurot Näitlejate Liidule). Liikmemaksu võib tasuda ühe summana või osade kaupa, kuid hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

 

 

Läbi OÜ või FIE-na töötav näitleja tasub liikmemaksu 1,5% teatritööga teenitud tasult.
Lähtesummaks on teatris töölepinguga töötava näitleja töötasu, mis on seotud kõrgharidusega kultuuritöötaja 2023 miinimpalgaga, 1600 eurot kuus. Liikmemaksu võib tasuda ühe summana või osade kaupa, kuid hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

Liikmemaksusoodustust antakse juhatuse otsusega üheks aastaks. Soodustingimustel on liikmemaks 62 eurot aastas. Liikmemaksu võib tasuda ühe summana või osade kaupa, kuid hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

Mittetöötava pensionäri (ehk neile, kes ei ole teatris palgal) liikmemaks on 24 eurot aastas.

Liikmemaksust on vabastatud auliikmed ning kõik liikmed alates 70. eluaastast.

 

Lapsehoolduspuhkusel olev näitleja on avalduse alusel liikmemaksust vabastatud kuni tööleasumiseni või kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

 

Liige, kes on teatris palgal, aga mitte näitlejatena, tasub Teatriliidu liikmemaksu 1% brutopalgast ja vähemalt 4 eurot kuus (ehk vabakutselise miinimummaksu) Näitlejate Liidu liikmemaksu.

 

Rekvisiidid liikmemaksu tasumisel:

  • Saaja: Eesti Näitlejate Liit
  • Arveldusarve: EE727700771006330058 (LHV)
  • Selgitus: liikmemaks, liikme nimi, periood
Sulge

...