ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Reklaam Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Reklaam

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks reklaamis aastal 2020:


TÄHELEPANU! 

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed tasud on PALGAFOND, st. sellest summast alates esitatakse ka arveid. 

Sulgudes on selguse mõttes ka brutotasud töövõtulepinguga töötavatele näitlejatele, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

NB! Lähtetasud on Eesti Näitlejate Liidu liikmete minimaalsed töötasude määrad ehk miinimumtariifid. Konkreetne tasu lepitakse kokku pooltevahelises lepingus.

 

1. AUDIOVISUAALNE REKLAAM (reklaamklipp), LÄHTETASUD:

A: Töötasu, koos õigusega edastuseks Eestis läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud: 1605.60 € (töövõtulepinguga bruto: 1200 €)

 

B: Iga erinev versioon klipist, kuni 6 kuud: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600 €)

 

C: Lisaõigused edastamiseks erinevate meediumite kaudu (lisaks algsele), kuni 6 kuud:
    Müügisaali monitor: 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)
    Internet: 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)
    Kino (ainult Eestis): (töövõtulepinguga bruto: 360 €)
    Televisioon (ainult Eestis): 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)
    Muud kasutusalad (messid, spordivõistlused jne): 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)

 

D: Lisaõigus „seisev pilt“ (kaader audiovisuaalsest reklaamist) ehk print, kuni 6 kuud:
    Välireklaam: 963.36 € (töövõtulepinguga bruto: 720 €)
    Ajakirjandus: 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)
    Kaubandus: 481.68 € (töövõtulepinguga bruto: 360 €)

E: Lisaõigused edastamiseks väljaspool Eestit, kuni 6 kuud:
    Baltikum: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)
    Põhjamaad: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)
    Venemaa: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€
    Terve Euroopa: 1605.60 € (töövõtulepinguga bruto: 1200€)
    Kogu maailm: 8028 € (töövõtulepinguga bruto: 6000 €)

 

LITSENTSI PIKENDAMINE (pikendamine kuueks kuuks - 50% algsest tasust, pikendamine üheks kuuks - 12.5% algsest tasust), näiteks:

F: Lisaõigus edastamiseks, kuni 6 kuud: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)
    Lisaõigus edastamiseks, kuni 1 kuu: 200.70 € (töövõtulepinguga bruto: 150 €)

 

G: Teade ürituse ja koha kohta (edastamine 14 päeva jooksul enne ürituse toimumisaega): 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)

 

E: Hinnainfo kaupade või teenuste kohta kohta (edastamine 14 päeva jooksul): 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)


 

2.1 AUDIOVISUAALSE REKLAAMI AUDIO-OSA (videoreklaamklipi pealelugemine), LÄHTETASUD:

 

A: Töötasu, koos õigusega edastuseks Eestis läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud : 227.46 € (töövõtulepinguga bruto: 170 €)

 

B: Iga erinev versioon klipist, kuni 6 kuud: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)

 

C: Lisaõigused edastamiseks mitmete erinevate meediumite kaudu (makstakse lisaks algsele), kuni 6 kuud:
    Müügisaali monitor: 68.24 € (töövõtulepinguga bruto: 51 €)
    Internet: 68.24 € (töövõtulepinguga bruto: 51 €)
    Kino: 68.24 € (töövõtulepinguga bruto: 51 €)
    Raadio: 68.24 € (töövõtulepinguga bruto: 51 €)
    Muud kasutusalad (messid, spordivõistlused jne): 68.24 € (töövõtulepinguga bruto: 51 €)

 

D: Lisaõigused edastamiseks väljaspool Eestit, kuni 6 kuud:
    Baltikum: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)

    Põhjamaad: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)
    Venemaa: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)
    Terve Euroopa: 227.46 € (töövõtulepinguga bruto: 170 €)
    Kogu maailm: 1137.30 € (töövõtulepinguga bruto: 850 €)

 

LITSENTSI PIKENDAMINE (pikendamine kuueks kuuks - 50% algsest tasust, pikendamine üheks kuuks - 12.5% algsest tasust), näiteks:
E: Lisaõigus edastamiseks, kuni 6 kuud: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)
    Lisaõigus edastamiseks, kuni 1 kuu: 28.10 € (töövõtulepinguga bruto: 21 €)

 

F: Teade ürituse ja koha kohta (edastamine 14 päeva jooksul enne ürituse toimumisaega): 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)


 

2.2. AUDIOVISUAALSE REKLAAMI AUDIO-OSA SÜNKRONISEERIMINE („suu liikumise järgi“), LÄHTETASUD:

 

A: Töötasu, koos õigusega edastuseks Eestis läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud: 401.40 € (töövõtulepinguga bruto: 300 €)

 

B: Iga erinev versioon klipist, kuni 6 kuud: 200.7 € (töövõtulepinguga bruto: 150 €)

 

C: Lisaõigused edastamiseks mitmete erinevate meediumite kaudu (lisaks algsele), kuni 6 kuud:
    Müügisaali monitor: 120.42 € (töövõtulepinguga bruto: 90 €)
    Internet: 120.42 € (töövõtulepinguga bruto: 90 €)
    Kino: 120.42 € (töövõtulepinguga bruto: 90 €)
    Televisioon: 120.42 € (töövõtulepinguga bruto: 90 €)
    Muud kasutusalad (messid, spordivõistlused jne): 120.42 € (töövõtulepinguga bruto: 90 €)

 

 D: Lisaõigused edastamiseks väljaspool Eestit, kuni 6 kuud:
    Baltikum: 200.7 € (töövõtulepinguga bruto: 150 €)

    Põhjamaad: 200.7 (töövõtulepinguga bruto: 150 €)
    Venemaa: 200.7 € (töövõtulepinguga bruto: 150 €)
    Terve Euroopa: 401.40 (töövõtulepinguga bruto: 300 €)
    Kogu maailm: 2007 € (töövõtulepinguga bruto: 1500 €)

 

LITSENTSI PIKENDAMINE (pikendamine kuueks kuuks - 50% algsest tasust, pikendamine üheks kuuks - 12.5% algsest tasust), näiteks:
E: Lisaõigus edastamiseks, kuni 6 kuud: 200.7 € (töövõtulepinguga bruto: 150 €)
    Lisaõigus edastamiseks, kuni 1 kuu: 53.52 € (töövõtulepinguga bruto: 40 €)


 

3. AUDIOREKLAAM („raadioreklaam“), LÄHTETASUD:

 

A: Töötasu, koos õigusega edastuseks Eestis läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud: 173.94 € (töövõtulepinguga bruto: 130 €)

 

B: Iga erinev versioon klipist, kuni 6 kuud: 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)

 

C: Lisaõigused edastamiseks mitmete erinevate meediumite kaudu (lisaks algsele), kuni 6 kuud:
    Müügisaal: 56.86 € (töövõtulepinguga bruto: 42.50 €)
    Internet: 56.86 € (töövõtulepinguga bruto: 42.50 €)
    Kino: 56.86 € (töövõtulepinguga bruto: 42.50 €)
    Televisioon: 113.73 € (töövõtulepinguga bruto: 85 €)
    Muud kasutusalad (messid, spordivõistlused jne): 56.86 € (töövõtulepinguga bruto: 42.50 €)

 

D: Teade ürituse ja koha kohta (edastamine 14 päeva jooksul enne ürituse toimumisaega): 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)

 

E: Lisaõigused edastamiseks väljaspool Eestit, kuni 6 kuud:
    Baltikum: 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)
    Põhjamaad: 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)
    Venemaa: 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)
    Terve Euroopa: 173.94 € (töövõtulepinguga bruto: 130 €)
    Kogu maailm: 869.70 € (töövõtulepinguga bruto: 650 €)

 

LITSENTSI PIKENDAMINE (pikendamine kuueks kuuks - 50% algsest tasust, pikendamine üheks kuuks - 12.5% algsest tasust), näiteks:

F: Lisaõigus edastamiseks, 6 kuud: 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)
    Lisaõigus edastamiseks, 1 kuu: 43.48 € (töövõtulepinguga bruto: 32.50 €)

 

G: Hinnainfo kaupade või teenuste kohta kohta (edastamine 14 päeva jooksul): 86.97 € (töövõtulepinguga bruto: 65 €)

 

H: Soodustused:
    Ainult kohalik levi (üks maakond, v.a Harjumaa) 50% tasudest;
    Ainult Harjumaa 70% tasudest;


 

4. FOTOREKLAAMI („print“), LÄHTETASUD:

 

A: Töötasu, koos eksponeerimisõigusega kuni 3 kuud: 1338 € (töövõtulepinguga bruto: 1000 €)

 

B: Iga erinev versioon, kuni 3 kuud: 669 € (töövõtulepinguga bruto: 500 €)

 

C: Lisaõigused eksponeerimiseks mitmetes erinevates kohtades (lisaks algsele), kuni 3 kuud:
    Televisoon: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)
    Välireklaam: 802.80 € (töövõtulepinguga bruto: 600€)
    Ajakirjandus: 401.40 € (töövõtulepinguga bruto: 300 €)
    Kaubandus: 401.40 € (töövõtulepinguga bruto: 300 €)
    Muud kasutusalad (siseruumid, avalikud üritused jne): 401.40 € (töövõtulepinguga bruto: 300 €)

 

D: Lisaõigused edastamiseks väljaspool Eestit, kuni 3 kuud:
    Baltikum: 669 € (töövõtulepinguga bruto: 500 €)
    Põhjamaad: 669 € (töövõtulepinguga bruto: 500 €)
    Venemaa: 669 € (töövõtulepinguga bruto: 500 €)
    Terve Euroopa: 1338 € (töövõtulepinguga bruto: 1000 €)
    Kogu maailm: 6690 € (töövõtulepinguga bruto: 5000 €)

 

LITSENTSI PIKENDAMINE (pikendamine kuueks kuuks - 50% algsest tasust, pikendamine üheks kuuks - 12.5% algsest tasust), näiteks:

E: Lisaõigus eksponeerimiseks, kuni 3 kuud: 669 € (töövõtulepinguga bruto: 500 €)
    Lisaõigus eksponeerimiseks, kuni 1 kuu: 267.60 € (töövõtulepinguga bruto: 200 €)

 

F: Soodustused:
    Ainult kohalik levi (üks maakond, v.a Harjumaa) 50% tasudest;
    Ainult Harjumaa 70% tasudest;


 

5. KAMPAANIA

 

A: Reklaamikampaania /sama reklaami erinevate liikide (ja versioonide) koos esitamine: 100% kalleim + 50% iga järgmine liik või versioon.