Aasta 2023 Eesti Näitlejate Liidus

15.02.2024

Aasta alguses alustati aktiivsemaid läbirääkimisi ja koostööd Eesti Filmitööstuse Klastriga, mis päädis aasta lõpuks lepingu Hea Tava alusdokumendi projektiga. Liidu poolt osales projekti ettevalmistamisel liikmetest loodud töögrupp ja esitatakse veel vastastikku viimaseid ettepanekuid. Loomisel on ka ühtne IT-lahendus, mis hõlbustab teavitamiskohustuse täitmist ning koostöös Eesti Filmi Andmebaasiga soovime lisada oma andmebaasile võimekuse esitada andmed audiovisuaalse teose kasutuse ja tulu kohta lihtsalt, kuid säilitades andmete konfidentsiaalsuse.

 

Koostöös toimus 30. oktoobril ka ühisseminar „Näitleja ja produtsendi ühisosa Eesti filmis“, millest oli rohke osavõtt ning mis on liikmetele järelvaadatav Näitlejate Liidu Vimeo keskkonnas. Töötame edasi selle nimel, et Klastri ja ENL-i ühisseminaridest saaks traditsioon. Edasi soovivad ENL ja Filmiklaster juurde luua ka Castingu Hea Tava ning eellepingu audiovisuaalses teoses osalemiseks. Alustati koostööd ka Castingu agentuuridega, et castingute hinnastamisesüsteem oleks nii näitlejale kui ka agentuuridele arusaadavam. 

 

Teavitamiskohustuse sisseviimine ja regulaarseks muutmine on valdkonnas täiesti uus tegevus, mille suunas ENL igapäevaselt töötab. Selle täitmisest saab näitleja adekvaatse hinnangu oma õiguste majanduslikule väärtusele, aga hõlbustab hilisemaid läbirääkimisi järeltasu kokkuleppimiseks. Läbi mitmete kohtumise oleme jõudnud lähemale ühisele arusaamisele, milliseid andmeid järeltasude jaoks vajame ning kes ja kuidas neid esitama peaks. Oleme saanud kokku kõikide kanalite esindajatega ja läbirääkimised kanalitega on 2024 aasta üks prioriteetidest.   

 

ERR-iga uuendati kollektiivlepingut ja on sõlmimisel leping toomaks vanemad kui 2000 aastal salvestatud teatrietendused, uuesti arhiivist ERR ekraanile. Koostöös Rahvusraamatukoguga jõuavad näitlejate poolt pimedatele sisseloetud digiraamatud laiema avalikkuseni. 

 

2023. aasta esimeses pooles oli ENL-i väikese meeskonna üks läbivaid ja intensiivsemaid tegevusi ettevalmistused Euroopa Näitlejate liidu aastakonverentsi korraldamiseks, mis päädis 29.-31. mail toimunud konverentsiga Tallinnas. Teatepulk võeti üle Madridilt. Ettevalmistused hõlmasid kultuuriprogrammi, majutuse, toitlustuse ja konverentsipäevade läbiviimist, ning finantseerimist. Toetust küsiti nii Kultuurkapitalilt kui Tallinna linnalt. Projekti eesmärk oli suurendada Eesti osakaalu rahvusvahelisel tasandil ja vahetada intellektuaalse omandi kasutamise praktikat, suurendada koostööprojekte. Ühtlustame Euroopa tasandil praktikaid ja loome parima praktika Eesti tasandil ning sellega suureneb sihtgrupi teadlikkus oma õigustest ning suurendada omavahelist võrgustumist. 3-päevase konverentsi raames osales üle 50 delegaadi 22 riigist. Lisaks osales meie juhatuse liiga Laura Kukk FIAYouth töögrupis Madridis, mille eesmärk on noorte näitlejate teavitamine tööõigusest ja ametiühingute rollist nende õiguste kaitsmisel. Töötoad ja muud algatused kontakti loomiseks ja noorte spetsialistide teadlikkuse tõstmiseks. 

 

Teemadest arutati konverentsil Näitlejate õiguste esindamist, tutvuti eri riikide praktikatega seoses kollektiivlepingute sõlmimise ning kollektiivse esindamisega. Juhiti tähelepanu ohtudele seoses tehisintellekti kasutamisega. Toodi näiteid näitlejate hääle ja ka pildi vargustest seoses tehisintellektiga ning arutati võimalusi kuidas veel paremini kaitsta esitajate õigusi. Tutvustati pooleliolevat uurimust seoses näitleja turvalisusega filmis ja laval ning võimalust kasutada intiimstseenide koordinaatorit.

 

Eesti Kunstnike Liit alustas 15. augustil 2022 aastal tähtajatut meeldetuletuskampaaniat «Ravikindlustus kõigile!», et tuletada eelseisvate riigikogu valimiste eel Eestis tegutsevatele erakondadele taaskord meelde, kui hapras ja haavatavas olukorras on juba aastaid või isegi aastakümneid olnud loovisikud, ning et olukord halveneb mitte päevade, vaid tundidega. Meeldetuletuskampaaniaga ühines ka Eesti Näitlejate liit. Samuti osales ENL-i esindusvalimiseelsetel kultuuridebattidel, näiteks loomeliitude ja Eesti Kultuuri Koja korraldatud valimistel osalevate erakondade kultuuriministrite kandidaatide debatil ning Postimehe Kuku klubis korraldatud avalikul debatil, kus arutleti kultuuri ja kultuuri rahastamise teemadel.

 

Läbi aasta on ENL-i esindajad osalenud etenduskunstide arengukava koostamisel ning koos teiste loomeliitudega Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise aruteludes. 

 

Sel aastal algas koostöö vandeadvokaat Priit Lättiga, kes 11. mail viis läbi seminari "Sissejuhatus autori- ja esitaja õigustesse: Kas kunst kuulub rahvale?" ning esines ka ENL-i ja Klastri ühisseminaril ettekandega „Advokaadi vaade näitleja õigustele ja nende kollektiivsele esindamisele. Priit Lätti näol on ENL saanud endale hea partneri, kes nõustab Liitu ka keerulisemates autoriõigusega seonduvates küsimustes.

 

Avalikkuseni jõudis pikalt töös olnud uus kodulehekujundus koos EADB – Eesti Näitlejate Andmebaasiga. EADB puhul on tegu esimese avaliku eesti näitlejaid koondava andmebaasiga, mis on kasutamiseks agentidele, produtsentidele, lavastajatele jne. Kasutamisstatistika kinnitab, et andmebaas on tööandjate poolt huviga vastu võetud. Kodulehel olemas osa lepingupõhjasid, mis võtta aluseks lepingute sõlmimisel. Samuti selgitatud lähtetasusid, võimalik tutvuda protokollide ja uudiskirjadega. Sisse on seatud ka uus uudiskirja formaat, mis aitab kiiremini ja ühtse esteetikaga jõuda suurema osa liikmeteni. Uudiskirja ilmumise sagedus on kord kuus.

 

Näitlejate Liidu 106. sünnipäeva mais tähistati kohvilauaga eakatele näitlejatele. 2022 taastati peale 5-aastast pausi Eesti ja Soome näitlejate vaheline jalgpallimatšt ning sel aastal oli mäng Eesti näitlejate korraldada. Juunis leidis matš aset Viljandi kunstmurustaadionil ja lõppes 4:2 eesti näitlejate võiduga. Mänguks telliti ka uus Näitlejate Liidu mänguvorm.

  

Aasta lõpus kogunes juhatus mõttetalgutel koolimäel, et arutleda muuhulgas juhatuse töö ümberkorraldust ja efektiivsuse tõstmist.  Aasta alguses uuendas juhatus stipendiumite määramise korda – kaotati ära 2 aastane liikmeksoleku nõue, täpsustati teatrireiside kompenseerimise kord, tehti keelelisi parandusi ning muudeti määramise komisjonid laiapõhjalisemaks. 

 

ENL jagas 2023. aastal välja 70 stipendiumit erinevate koolituste ja enesetäienduse jaoks. Välismaisetest sihtkohtadest olid kõige populaarsemad kohad London ja Berliin. 

Välja jagati 28 vabakutseliste loometoetust. Eesti Näitlejate Liidu auraha sai 2023. aastal Ivo Uukkivi. Projektipõhiste tööde tegemiseks on ENL kasutanud läbi Tartu Ülikooli ja Töötukassa pakutavaid inimesi. Oleme toetanud teatrites töötavaid näitlejaid vaidluses tööandjaga ja julgustame liikmeid sellistel puhkudel pöörduma Näitlejate Liidu või usaldusisiku poole. 

Liidu tööajad on end aktiivselt täiendanud kommunikatsiooni-, andmekaitse- ning juhtimisalastel koolitustel.

Jätkub töö lahkunud liikmete pärijate otsimisega. Koostöös juristidega on koostatud uus  lepingute korrastamise, rahade kogumise ja väljamaksmisega.  Sel aasta sõlmiti 34 uut lepingut lahkunud liikmete pärijatega.

 

Lisaks Kultuurkapitali ja loomeliidu toetusele on ENL taotlenud projektide ja koolituste jaoks rahastust ka muudest allikatest ning saanud  täiendavat raha 18 500 euro ulatuses. 

 

 

Mälestame 2023. aastal lahkunud liikmeid:

Eva Novek

Väino Aren
Viive Käro

Ita Ever

Tõnu Kattai

 

Uusi liikmeid lisandus 2023. aasta seisuga 15 ja aasta lõpu seisuga on Eesti Näitlejate Liidus 580 liiget. 

 

Eesti Näitlejate Liit tänab kõiki oma liikmeid ja töötajaid!

  • 0. Pilt
  • 1. Pilt
  • 2. Pilt
  • 3. Pilt

Sulge

...