MINU ESITUS, MINU ÕIGUSED!

26.04.2023

Täna, 26. aprillil tähistab WIPO (World Intellectual Property Organisation) ülemaailmset intellektuaalomandi päeva, millega kutsutakse riikide valitsusi ratifitseerima Pekingi lepet. 

Pekingi (WIPO) leppega tunnustatakse näitleja õigust saada õiglast hüvitist nende loomingulise panuse kasutamise eest AUDIOVISUAALSES TEOSES. 


Varalised õigused võimaldavad esitajatel saada tasu litsentsitud kasutusviisidest, nt kopeerimine, rentimine, televisoon, platvormid jne või vastupidi, kahjutasu, kui nende esitusi kasutatakse ära ilma nende nõusolekuta. Majanduslikud õigused jagunevad üldiselt kahte alamkategooriasse: ainuõigused ja seadusjärgsed litsentsid. 
Tasu seadusejärgse litsentsi eest on näiteks erakopeerimise hüvitis. 
Ainuõigused jätavad esitajale õiguse lubada oma esitust kasutada õiglase tasu vastu, milleks on tasu teose hilisema kasutamise eest. Esitajad on aga sageli väga nõrgas läbirääkimispositsioonis ja sunnitud kõik oma varalised õigused tootjatele üle andma pidevalt vaid sümboolse makse eest. 

Pekingi lepe julgustab riike viima oma riiklikud intellektuaalomandi sätted vastavusse uute rahvusvaheliste standarditega. Mida laiem on Pekingi leppe ratifitseerimine, seda tugevam on audiovisuaalsete etenduste kaitse väljaspool riigipiire. 
Leppe ratifitseerimine ja sellega ühinemine on sisuliselt üks ja sama asi, kuigi tehniliselt saavad lepet hiljem ratifitseerida vaid riigid, kes on leppele esmalt alla kirjutanud. Lepingu allkirjastamine ei too kaasa muud kohustust kui heas usus hoidumine tegudest, mis kahjustaksid lepingu eesmärki ja eesmärki. Pole ebatavaline, et riik allkirjastab lepingu ega ratifitseeri seda kunagi, hoolimata asjaolust, et üks tegu peaks loomulikult – ja loogiliselt – viima teiseni. 
Rahvusvahelise tunnustuse puudumisel ei ole paljud riigid tundnud vajadust kehtestada oma seadustes ja määrustes audiovisuaalsete esituste SISULIST INTELLEKTUAALOMANDI KAITSET.
FIA, Rahvusvaheline Näitlejate Assotsiatsioon kutsub kampaanias osalema ja jagama: 
My performance, my Rights! On #WorldIPDay we call on all national governments to keep ratifying the #BeijingTreaty to guarantee crucial economic and moral rights for all audiovisual performers worldwide for the exploitation of their work! > https://bit.ly/41XbLL7
(Pekingi lepingu kohta saab teada siit: https: //beijingtreaty.com/ )
#BeijingTreaty  #WorldIPDay FIA - International Federation of Actors #OneTreaty4performers

 

 

Sulge

...