Abiks lepingu sõlmijale

Liidu liikmele tööd pakkudes juhindu lähtetasudest. Lähtetasud on Liidu liikmete poolt kokkulepitud miinimumtariifid teatud töö tegemiseks. Konkreetne tasu lepitakse kokku pooltevahelises lepingus. 
 
 
Näitlejaid oma töödesse saad otsida läbi näitlejate andmebaasi EADB, kui Sul pole veel ligipääsu, siis registreeri ennast andmebaasi kasutajaks.  Andmebaasi kasutamine on tasuta. Kui otsid oma projekti mõnda kindlat näitlejat ning teda pole andmebaasis, võta ühendust enliit@enliit.ee või 5341 5555 ning proovime Sind sobiva näitlejaga kokku viia. 
 
 
REKLAAM
 
 Reklaami lähtetasusid saad vaadata siit. 
 
 Reklaamilepingu tasu koosneb töötasust (A, G, H) ja litsentsitasust (B, C, D, E). 
 
Näitleja võib sõlmida lepingu nii füüsilise isikuna kui ka läbi oma ettevõtte. Ettevõtte arve puhul lisandub töötasule 33%  ehk tasu sisaldab kogu palgafondi.
 
Töötasu sisaldab õigust levitada reklaami läbi ühe meediumi.
 
Töötasus sisalduv õigus reklaami edastada kehtib Eestis, läbi ühe meediumi, kuni 6 kuud (A). Ürituse (G) või hinnainfo (H) edastamise õigus kehtib kuni 14 kalendripäeva. 
 
Lisaõigused ning erinevad versioonid juba salvestatud klipist tasustatakse litsentsina. 
 
Leping sõlmitakse näitlejaga. 
 
Juhul kui reklaamis soovitakse kasutada juba tehtud salvestust/filmilõiku/häält jne, sõlmitakse leping liiduga. Liit esindab ka juba lahkunud näitlejate pärijaid. 
 
 
LEPINGUPÕHJAD
 
 
 
 
 
Head kasutamist!
Sulge

...