ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Uudised
Visioonikonverents „Mis on kultuuri väärtus?“
04.11.2014

Eesti Kultuuri Koja tänavune visioonikonverents kutsub huvilisi arutlema ja visioneerima, mis on kultuuri väärtus tänases ühiskonnas. Konverents toimub 21. ja 22. novembril Haapsalu kultuurikeskuses.

Erinevatest vaatenurkadest hargnevaid kihte ning niidiotsi (h)arutades ja kokku põimides otsime selgust ja selgitusi, mis on meie kultuuri väärtus siin ja praegu ning milline see võiks olla tulevikule mõeldes. Vaatleme ja väitleme, mis ja milline see väärtus on olnud ja kuidas on see teisenenud.

Kas kunagi oli muru rohelisem ja taevas pilvitum kui täna? Kui pehmed või kõvad on kultuuri alusmüüri(ks) laotud kivid? Kas pärandi loomises on kõrvuti võimalustega ka ohte? Kes loob ja kes juhib eesti kultuuri – kas kunsti tegijad, ametnikud või raha?

Mida tahame hoida, mis meid köidab või koguni kammitseb? Mis terendab silmapiiril unistustes, võimalustes ja vajadustes keset kodukamarat?

 

Neile küsimustele otsivad vastuseid erinevate valdkondade ja institutsioonide esindajad, nii loojad kui otsustajad ja ettevõtjad, kes meie kultuuri(elu) palges ja kujunemises kaasa räägivad ja otseselt osalevad. Ühiskonnas oluliste väärtuste visioneerimisega püüame jõuda järeldusteni, millest peaksime oma tegevus(t)es lähtuma, et lisaks isiklikele väärtustele tagada sellised indiviidide ülesed kultuurilised väärtused, mis kujundavad oluliselt inimeste suhtumist, käitumist ja vaimset kapitali. Selleks, et olla terve ja õnnelik – nii indiviididena kui ühiskonnana.

 

Kaks päeva kestval visioonikonverentsil esinevad ettekannetega ja osalevad väitlustes Jaak Kangilaski, Madis Arukask, Kristin Kuutma, Egge Kulbok-Lattik, Jaak Valge, Vano Allsalu, Paul-Eerik Rummo, Toomas Kiho, Heido Vitsur, Aurika Meimre, Tiina Tammetalu, Marika Tuusis, Martin Bristol, Mart Meri, Evelyn Müürsepp, Ivo Karilaid, Raul Oreškin, Ville Jehe, Hanno Tomberg, Olesja Rotar, Rainer Kuuba, Tarmo Soomere, Mart Kalm, Barbi Pilvre, Heleen Kurvet, teemapaneele modereerivad Helle Tiikmaa, Andrus Raudsalu, Signe Kivi ja Yoko Alender.

Visioonikonverentsil kuulutatakse välja esseekonkursi „Mis on Eesti riigi mõte?“ võitjaid ning antakse üle aasta-auhind Kultuuri Tegu.

Konverentsi ajakava ja info osalemiseks leiate Eesti Kultuuri Koja kodulehel www. kultuurikoda.eu ja ka näoraamatus.

 

Programm
Reede, 21. november
10:30–11:00 hommikukohv ja registreerimine
11:00–11:15 konverentsi avasõnad Haapsalu aselinnapea Liina Põld ja Kultuuri Koja juhatuse esimees Andrus Raudsalu
Konverentsi juhib Martin Aadamsoo, Eesti Kultuuri Koda
I teema: Kas kunagi oli muru rohelisem ja taevas sinisem ehk kuidas on kultuuri
väärtus ajas teisenenud?
11:15–11:35 Jaak Kangilaski „“Kunstikultuuri muutumine ajas“
11:35–11:55 Madis Arukask „Kui kivid polnud veel kõvad“
11:55–12:15 Kristin Kuutma “Kultuuripärandi loomisest, selle võimalustest ja ohtudest”
12:15–12:30 Kohvipaus
I teema jätkub …
12:30–12:50 Egge-Kulbok Lattik „Nõukogude kultuuripoliitika instrumendid“
12:50–13:10 Jaak Valge "Eesti poliitilise kultuuri muutumisest"
13:10–14:00 Arutelu juhib Helle Tiikmaa
14:00–15:00 Lõuna
II teema: Mis on oluline tänases kultuurielus, kas looja saab olla looja?
15:00–15:20 Vano Allsalu „Kahe vahel"
15:20–15:40 Paul-Erik Rummo „Looja ja teised“
15:40–16:00 Toomas Kiho „Täpsustumisel …“
16:00–16:15 Kohvipaus
II teema jätkub …
16:15–16:35 Heido Vitsur „Globaliseerumise, raha- ja kultuuriprobleemidest
Eestis. Majandus-teaduslik vaade.“
16:35–16:55 Aurika Meimre „Eesti-vene kultuur: kelle oma ja kelle väärtus?“
16:55–17:45 Arutelu juhib Andrus Raudsalu
17:45–18:00 Kohvipaus
III teema Kes juhib eesti kultuuri: mida ja miks rahastada? (arutelu ilma
ettekanneteta)
18:00–18:50 Arutlevad Tiina Tammetalu, Marika Tuusis, Martin Bristol, Mart Meri, Evelyn
Müürsepp. Arutelu juhib Signe Kivi.
18:50 Konverentsi esimese päeva kokkuvõte, Martin Aadamsoo (Eesti Kultuuri Koda)
Kell 21 algab Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis pidu, kus üles astub Svjata Vatra,
tunnustatakse esseekonkursi „Mis on Eesti riigi mõte?“ võitjaid ning antakse välja aasta
Kultuuri Tegu auhind.
Eesti Kultuuri Koda ja toetajad kostitavad konverentsilisi, suupistete ja väikese joogiga.
Pärast Svjata Vatra esinemist järgneb tants, plaate valib Valle-Sten Maiste.
Laupäev, 22. november
9:30–10:00 hommikukohv
I teema: Looja = ettevõtja, kas see on loomemajandus?
10:00–10:20 Raul Oreškin „Uue majanduse alustalad: valdkondade-ülene koostöö ja piireületavad
talendid“
10:20–11:10 Loomemajanduse teemadel arutlevad Ivo Karilaid, Yoko, Alender, Raul Oreškin ja Ville
Jehe. Arutelu juhib Hanno Tomberg.
11:10–11:30 Kohvipaus
II teema: Ma tahaksin kodus olla … Milline võiks olla tuleviku Eestimaa kui kodu
ligi 1,3 miljonile inimesele?
11:30–13:50 kümneminutilised ettekannetega ja arutelus osalevad: Olesja Rotar, Rainer Kuuba,
Tarmo Soomere, Mart Kalm, Barbi Pilvre, Heleen Kurvet, Ruti Einpalu, Urve Tiidus
Eesti tuleviku visioneerimine koos esinejate ja konverentsil osalejatega. Arutelu juhib Helle Tiikmaa.
13:50–14:00 Konverentsi lõppsõnad Urve Tiidus, Andrus Raudsalu