ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Eesti Teatriliidu toetusavaldus Eesti Ametiühingute Keskliidu streiginõudmistele.
15.06.2009
Kodanikuühiskond kui solidaarsuskogukond.
Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO, analüüsinud uue töölepingu seaduse jõustamisega kaasnevat ja valitsusepoolset jätkuvat tegutsemist seaduse ühepoolse, töötajatele oluliselt ebasoodsamas suunas muutmise nimel, on sunnitud tõdema, et kõik katsed lahendada olukord kolmepoolsete läbirääkimiste jätkamise tasandil – ei anna tulemust.

Keskliitude nõupidamistel kujunes üksmeelne seisukoht, et koostöö ja dialoogi taastamine valitsusega on võimalik vaid tekkinud olukorra avalikkuse ette toomisel protestipoliitika toel.

Ametiühingud ei asu konflikti avalikustamise teele mitte vastasseisu süvendamiseks vaid juhivad ühiskonna tähelepanu ohtlikule olukorrale, kus riigi esindajad ei tunnusta demokraatliku ühiskonna toimimispõhimõtteid, mis põhinevad partnerlusel ja sotsiaaldialoogil. Riigi esindajad ei pea kinni alles sõlmitud kolmepoolsete lepingute täitmisest, astudes niimoodi kodanikuühiskonna heade tavade vastu.
Kuid – ühisosa ja konsensuse leidmine, aktiivne kodanikkond on demokraatliku riigi aluseks.
Legitiimne st kogu ühiskonna moraalset tuge omab vaid usaldusväärne, õiguskindel, läbirääkimistele suunatud osaluspoliitika. Probleemide teadvustamine ei ole suunatud kellegi vastu, vaid on tulevikku suunatud ja teenib eelkõige koostööd.
Eesti riigis ei toimi veel kodanikuühiskond niisugusel kujul, et see oleks tõeliseks toeks oma liikmetele, et me peaksime võimatuks riiklikku omavoli ja ei kardaks sellele ka avalikult vastu astuda.

Olgem vabad kodanikud ning toetagem põhimõtteid, mille järgi kodanikuühiskonda ehitatakse vabade inimeste võrdsuse ja koostöö printsiibil.
Mitte teisiti.