ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Teatriliidu maksuseminari materjalid.
22.11.2017

20. novembril Teatriliidus toimunud maksuseminari materjalid.

Maksuseminari materjalid on saadaval Teatriliidu kodulehel.

 

Meeldetuletuseks, et millest räägiti:

 

Kõneles Eha Kütt (Eesti Maksu- ja Tolliamet) tulumaksuseaduse muudatustest alates 01.01.2018 ning FIE ja OÜ maksustamisest ja vastutusest.
* Maksude tasumine juhul, kui FIE töötab ka töölepingu alusel;
* FIE avansiline sotsiaalmaks;
* vabakutselise loovisiku maksustamine;
* käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavate isikute maksustamine;
* ravikindlustuse tekkimine;
* loometoetus ja selle maksustamine;
* stipendium tulumaksuseaduse mõistes;
* stipendium loometegevuseks;
* stipendium loometegevusega seotud täiendõppeks;
* stipendiumi maksustamine.

Teatriliidu õigusnõunik Haldi Ojamaa tutvustas käsundus- ja töövõtulepingu ning töölepingu sõlmimise põhitõdesid. Kõne alla tulid ka järgmised teemad:
* erinevad puhkused ja nende kasutamine-aegumine (sh puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed)
* töötasu alandamine
* kollektiivsed töösuhted:
   - kollektiivleping
   - milleks sõlmida?
   - mida saab lepingus määrata?
   - kellele leping kehtib?
   - lepingu jõustumine, kehtimine, lõppemine
   - usaldusisik