ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Raadio Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Raadio

 

ENL liikmete lähtetasud töötamiseks raadios 2018. aastal:

 

TÄHELEPANU!

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on BRUTOTASUD, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.


1. Vähim tööpäeva tasu (esimesed kuni 6 töötundi) (kokkuleppel Näitlejaga võib tööaega jagada mitmeks vähemalt 2-tunniseks väljakutseks):

A osa (peaosa, saatejuht): 114,40.- eurot
B osa (läbiv kõrvalosa): 82,50.- eurot
C osa (üks episood) kuni 2 töötundi: 30,80.- eurot

2. Lisatasu p.1 tasule alates seitsmendast tunnist: 20,90.- eurot

3. Luule, proosa esitamine:
Esimesed kuni 15 minutit: 31,90.- eurot
Iga järgmine minut: 0,88.- eurot

4. Teade, teadaanne: 20,90.- eurot