ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Film Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Film

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks filmis aastal 2019.
 

TÄHELEPANU!

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on BRUTOTASUD, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

Proov on pool võttepäeva tasust, kuid mitte vähem, kui 100.- eurot (kuni 10 tundi)*

 

Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 tundi):
    Esimene päev: 250.- eurot ** (ilma täiendavate varaliste õigusteta 183,82.- eurot***)
    Iga järgnev päev: 200.- eurot ** (ilma täiendavate varaliste õigusteta 147,06.- eurot***)
   

Ületunnitasu (esimene võttepäev):
    Esimene tund 37,5.- eurot
    Iga järgnev tund 50.- eurot

 

Ületunnitasu (iga järgnev võttepäev):
    Esimene tund 30.- eurot
    Iga järgnev tund 40.- eurot


SELGITUSEKS:

*Proovitasu maksmisega ei kaasne esitaja varaliste õiguste üleminekut

**Lähtetasudele on juurde arvestatud 36 % tasu järgnevate esitaja varaliste õiguste eest:
a) õigus esitust salvestada: 0%;
b) õigus lisada esitusele teiste isikute esitusi (interpretatsioone), s.h. teiste isikute hääli, teksti, pilti, muusikat ja muid helisid, eriefekte jms, adapteerida (töödelda) ja muuta esitust mis tahes tehniliste vahendite abil, tagades, et esitust ei moonutata määral, mis võib rikkuda Näitleja au ja väärikust tema esituse suhtes: 0%;
c) õigus esituse heli ja kujutist eraldi kasutada juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse terviku vaid antud audiovisuaalse teose monteerimise eesmärgil: 0%;
d) õigus salvestatud esitust ja teost kopeerida mis tahes viisil vaid eelpoolnimetatud õiguste (a, b, c) tarbeks: 0%;
e) õigus esituse salvestist üldsusele levitada: 0%;
f) reproduktsioon (CD, DVD): 9%;
g) õigus esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad esitust kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal: 18%;
h) õigus esituse salvestist rentida: 4,5%;
i) õigus esitust raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastada: 4,5%;

 

*** Lähtetasudega kaasnevad esitaja varalised õigused (0% tasu):
a) õigus esitust salvestada: 0%;
b) õigus lisada esitusele teiste isikute esitusi (interpretatsioone), s.h. teiste isikute hääli, teksti, pilti, muusikat ja muid helisid, eriefekte jms, adapteerida (töödelda) ja muuta esitust mis tahes tehniliste vahendite abil, tagades, et esitust ei moonutata määral, mis võib rikkuda Näitleja au ja väärikust tema esituse suhtes: 0%;
c) õigus esituse heli ja kujutist eraldi kasutada juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse terviku vaid antud audiovisuaalse teose monteerimise eesmärgil: 0%;
d) õigus salvestatud esitust ja teost kopeerida mis tahes viisil vaid eelpoolnimetatud õiguse (montaaži) tarbeks: 0%;
e) õigus esituse salvestist üldsusele levitada: 0%;