ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Film Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Film

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks filmis aastal 2023.
 

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on brutotasud, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%). Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

1. Võttepäev (kuni 10 tundi):

 

Võttepäeva tasu: 300 eurot
   

2. Ületunnid (alates 10ndast tunnist):


Esimene tund (11. tund): 45 eurot 
Iga järgnev tund (alates 12ndast tunnist): 60 eurot 

 

3. Proovipäev (kuni 10 tundi):

 

Proovipäeva tasu: 150 eurot

 

 

ENL poolt on juba salvestatud liidu liikme esituse kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel vabalt ja tasuta lubatud tingimustel:

 

- teos on õiguspäraselt avaldatud;


- teose kasutamine ei toimu ärilistel eesmärkidel;


- teost kasutatakse mõistlikus mahus hariduslikel või teaduslikel eesmärkidel õppetöö käigus õppepersonali ja/või (üli)õpilaste poolt;
- märgitakse ära allikas, kui see on võimalik;


- esitust sisaldava lõputöö avaliku kaitsmise korral toimub see tasuta ning kuulajaskonna või vaatajaskonna moodustavad peaasjalikult õpetav personal ja (üli)õpilased või teised isikud (lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jne), kes on otseselt seotud õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse;


- teose digitaalkujul reprodutseerimine ja üldsusele suunamine toimub ainult turvalises elektroonilises keskkonnas, kuhu on juurdepääs üksnes haridusasutuse (üli)õpilastel/õppepersonalil.