ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Uudised
Loometoetuse taotlemise leevendusmeetmed
16.04.2021

Head uudised!

Hea Näitlejate Liidu liige!

Loomeliitude seaduse muudatus võeti 14. aprillil Riigikogus vastu ja President kuulutas eile seaduse välja. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Seoses seaduse väljakuulutamisega on kõigil, kes eelmisel aastal toetust said, õigus toetusele alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini. Soovitame kõigil, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele, esitada vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus.

---

Seadusemuudatuse selgitus:

§ 233. COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse maksmisel 2021. aastal

(1) COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

Muudatus annab võimaluse loometoetuse taotlemiseks, kui eelneva toetuse maksmise perioodist on möödas vähem kui kaks aastat.
Teisisõnu: kõigil, kes eelmisel aastal toetust said, on õigus toetusele ka sel aastal. § 18 lõiget 7 ei kohaldata alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini. See tähendab, et leevendusmeetmed kehtivad kuni aasta lõpuni.

(2) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses kas võlaõigusliku lepingu alusel tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni.

Muudatus annab võimaluse loometoetuse taotlemiseks, kui toetuse maksmisele eelmisel kuul on loovisik teenitud tulu kuni 584 €. Juhin tähelepanu, et kehtivat töölepingut ei tohi olla.

(3) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.

Muudatus annab võimaluse loometoetuse taotlemiseks, ka juhul, kui loovisik saab töövõimetoetust või töövõimetuspensioni. Oluline on, et loovisiku kogutulu ei tohi ületada 584 € kuus.

Kolm põhilist asja veelkord:
1. Kõigil, kes eelmisel aastal loometoetust said, on õigus toetusele ka sel aastal
2. Töölepingut ei tohi olla
3. Loovisiku kogutulu ei tohi ületada 584 € kuus.

Huvilistele on siin ka link seadusele: 
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6e87e86f-4b7b-46bb-b5ba-dad526272166/Loovisikute%20ja%20loomeliitude%20seaduse%20ning%20sotsiaalmaksuseaduse%20muutmise%20seadus
 

Lugupidamisega
Tõnn Lamp
Eesti Näitlejate Liidu esimees
t.lamp@enliit.ee