ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Televisioon (ERR) Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Televisioon (ERR)

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks Eesti Rahvusringhäälingu televisioonis aastal 2023.

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on brutotasud, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%). Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 töötundi):

 

A osa - peaosa: 183,92 eurot

         - esimese lisatunni tasu: 27,59 eurot
         - iga järgnev lisatund: 36,78 eurot

 

B osa - kõrvalosa: 152,46 eurot
         - esimese lisatunni tasu: 22,87 eurot
         - iga järgnev lisatund: 30,49 eurot

 

C osa - üks kuni kolmetunnine tööpäev: 91,96 eurot

         - tööaja ületamisel rakendub: 152,46 eurot

 

2. Luule- ja/või proosateksti esitamine (kui saates on esituse kujutis ja heli ning punkti 1 ei rakendata):

 

Töö kuni 10 minutit: 34,10 eurot

- iga järgnev minut: 1,65 eurot

 

Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit) 17,05 eurot

- töö iga järgnev minut (5-10 minutit) 3,41 eurot

 

3. Esitamine, kui saates on vaid esituse heli (dubleerimine, teksti kaadritagune lugemine, pealerääkimine, sünkroniseerimine jne):

 

60% p. 2 määradest (esituste pikkust arvestatakse saate täispikkuse järgi)

 

4. Lühitekstide esitamine (reklaamtekstid) pikaajaliste lepingute alusel arvetusega 1x nädalas kestvusega kuni 1 tund päevas:

 

Kuutasu: 355 eurot