ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Televisioon Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Televisioon

 

AINULT ERR:

 

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks Eesti Rahvusringhäälingu televisioonis 2021. aastal. Lähtetasud sisaldavad teatud intellektuaalse omandi loovutamise eest makstavaid tasusid.

 

TÄHELEPANU!

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on BRUTOTASUD, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 töötundi):

 

A osa - peaosa: 183.92 €

         - esimese lisatunni tasu: 27.59 €
         - iga järgnev lisatund: 36.78 €

 

B osa - kõrvalosa: 152.46 €
         - esimese lisatunni tasu: 22.87 €
         - iga järgnev lisatund: 30.49 €

 

C osa - üks kuni kolmetunnine tööpäev: 91.96 €

         - tööaja ületamisel rakendub: 152.46 €

 

2. Luule- ja/või proosateksti esitamine, kui saates on esituse kujutis ja heli ning p.1 ei rakendata:

 

Töö kuni 10 minutit: 34.10 €

- iga järgnev minut: 1.65 €

 

Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit) 17.05 €

- töö iga järgnev minut (5-10 minutit) 3.41 €

 

3. Esitamine, kui saates on vaid esituse heli (dubleerimine, teksti kaadritagune lugemine, pealerääkimine, sünkroniseerimine jne):

 

60% p. 2 määradest (esituste pikkust arvestatakse saate täispikkuse järgi)

 

4. Lühitekstide esitamine (promotekstid) pikaajaliste lepingute alusel arvetusega 1x nädalas kestvusega kuni 1 tund päevas

 

355 € kuus

 

---

 

MUUD TELEKANALID:

 

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks kommertstelevisioonis 2021. aastal.

TÄHELEPANU!

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed tasud on PALGAFOND, st. sellest summast alates esitatakse ka arveid.

Sulgudes on selguse mõttes ka brutotasud töövõtulepinguga töötavatele näitlejatele, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

NB! Lähtetasud on Eesti Näitlejate Liidu liikmete minimaalsed töötasude määrad ehk miinimumtariifid. Konkreetne tasu lepitakse kokku pooltevahelises lepingus.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 töötundi):

 

A osa - peaosa: 313.53 € (töövõtulepinguga bruto: 234.33 €)

         - esimese lisatunni tasu: 47.03 € (töövõtulepinguga bruto: 35.15 €)
         - iga järgnev lisatund: 62.71 € (töövõtulepinguga bruto: 46.87 €)

 

B osa - kõrvalosa: 259.90 € (töövõtulepinguga bruto: 194.25 €)
         - esimese lisatunni tasu: 38.98 € (töövõtulepinguga bruto: 29.14 €)
         - iga järgnev lisatund: 51.98 € (töövõtulepinguga bruto: 38.85 €)

 

C osa - üks kuni kolmetunnine tööpäev: 156.77 € (töövõtulepinguga bruto: 117.17 €)

         - tööaja ületamisel rakendub: 259.90 € (töövõtulepinguga bruto: 194.25 €)

 

2. Luule- ja/või proosateksti esitamine, kui saates on esituse kujutis ja heli ning p.1 ei rakendata:

 

Töö kuni 10 minutit: 58.14 € (töövõtulepinguga bruto: 43.45 €)

- iga järgnev minut: 2.81 € (töövõtulepinguga bruto: 2.10 €)

 

Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit) 29.07 € (töövõtulepinguga bruto: 21.73 €)

- töö iga järgnev minut (5-10 minutit) 5.81 € (töövõtulepinguga bruto: 4.35 €)

 

3. Esitamine, kui saates on vaid esituse heli (dubleerimine, teksti kaadritagune lugemine, pealerääkimine, sünkroniseerimine jne).

 

60% p. 2 määradest (esituste pikkust arvestatakse saate täispikkuse järgi)

 

Töö kuni 10 minutit: 34.88 € (töövõtulepinguga bruto: 26.07 €)

- iga järgnev minut: 1.69 € (töövõtulepinguga bruto: 1.26 €)

 

Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit) 17.44 € (töövõtulepinguga bruto: 13.04 €)

- töö iga järgnev minut (5-10 minutit) 3.49 € (töövõtulepinguga bruto: 2.61 €)