ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Televisioon Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Lähtetasud (miinimumtariifid) » Televisioon

 

AINULT ERR:

 

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks ERR-i televisioonis 2018. aastal. Lähtetasud sisaldavad teatud intellektuaalse omandi loovutamise eest makstavaid tasusid.

 

TÄHELEPANU!

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed töötasud on BRUTOTASUD, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 5 töötundi):

 

A osa (peaosa, saatejuht): 83.60 €

B osa (kõrvalosa): 69.30 €

C osa (episoodiline tegelane): 46.20 €

 

Iga järgmine päev (kuni 5 tundi) A osa: 58.30 €

Iga järgmine päev (kuni 5 tundi) B osa: 46.20 €

 

Algava lisatunni tasu (alates 6. tunnist) A osa: 14.30 €

Algava lisatunni tasu (alates 6. tunnist) B osa: 12.10 €

Algava lisatunni tasu (alates 6. tunnist) C osa: 10.45 €

 

2. Luule- ja/või proosateksti esitamine, kui saates on esituse kujutis ja heli ning p.1 ei rakendata:

 

Esimesed kuni 10 minutit: 34.10 €

Iga järgmine minut: 1.65 €

 

Töö kuni 5 minutit (minimaalne väljakutse aeg on 15 minutit) 17.05 €

Töö iga järgnev minut (5-10 minutit) 3.41 €

 

3. Esitamine, kui saates on vaid esituse heli (dubleerimine, teksti kaadritagune lugemine, pealerääkimine, sünkroniseerimine jne):

 

60% p. 1 või 2 määradest (esituste pikkust arvestatakse saate täispikkuse järgi)

 

4. Lühitekstide  esitamine (promotekstid) pikaajaliste lepingute alusel arvetusega 1x nädalas kestvusega kuni 1 tund päevas

 

355 € kuus

 

---

 

MUUD TELEKANALID:

 

Eesti Näitlejate Liidu liikmete lähtetasud töötamiseks kommertstelevisioonis 2018. aastal. Lähtetasud sisaldavad teatud intellektuaalse omandi loovutamise eest makstavaid tasusid.

 

TÄHELEPANU!

 

Kõik allpool näidatud minimaalsed tasud on PALGAFOND, st. sellest summast alates esitatakse ka arveid.

Sulgudes on selguse mõttes ka brutotasud töövõtulepinguga töötavatele näitlejatele, millelt tööandja peab kinni kõik seadustes ettenähtud maksud ning tasub omalt poolt sotsiaalmaksu (33%).

Juhul, kui näitleja töötab töövõtulepinguga või FIE-na ning eksisteerivad töösuhtele iseloomulikud tunnused, kohalduvad seesugusele suhtele allolevad lähtetasud.

NB! Lähtetasud on Eesti Näitlejate Liidu liikmete minimaalsed töötasude määrad ehk miinimumtariifid. Konkreetne tasu lepitakse kokku pooltevahelises lepingus.

 

1. Vähim lepinguline tööpäeva tasu (kuni 10 töötundi):

 

A osa (peaosa, saatejuht): 285.03 € (töövõtulepinguga bruto: 213,03 €)

B osa (kõrvalosa): 236.27 € (töövõtulepinguga bruto: 176,59 €)

C osa (episoodiline tegelane): 157.52 € (töövõtulepinguga bruto: 117,73 €)

 

Iga järgmine päev (kuni 10 tundi) A osa: 198.77 € (töövõtulepinguga bruto: 148,56 €)

Iga järgmine päev (kuni 10 tundi) B osa: 157.52 € (töövõtulepinguga bruto: 117,73 €)

 

Algava lisatunni tasu (alates 11. tunnist) A osa: 48.76 € (töövõtulepinguga bruto: 36,44 €)

Algava lisatunni tasu (alates 11. tunnist) B osa: 41.25 € (töövõtulepinguga bruto: 30,83 €)

Algava lisatunni tasu (alates 11. tunnist) C osa: 35.63 € (töövõtulepinguga bruto: 26,63 €)

 

2. Luule, proosa esitamine:

 

Esimesed kuni 10 minutit: 58.14 € (töövõtulepinguga bruto: 43,45 €)

Iga järgmine minut: 2.81 € (töövõtulepinguga bruto: 2,10 €)

 

3. Esitamine, kui saates on vaid esituse heli (dubleerimine, teksti kaadritagune lugemine, pealerääkimine, sünkroniseerimine jne).

 

60% p. 1 või 2 määradest (esituste pikkust arvestatakse saate täispikkuse järgi)

 

Esimesed kuni 10 minutit: 34.88 € (töövõtulepinguga bruto: 26.07 €)

Iga järgmine minut: 1.69 € (töövõtulepinguga bruto: 1.26 €)

 

Erakanalitele kehtivatele lähtetasudele on juurde arvestatud 27,41% järgnevate õiguste eest:

- reproduktsioon (CD, DVD jne.): 9%;

- TV kordusesitused: 16,91%;

- internetis levitamine (kuni 30 päeva taasesitust): 1,5%;

- õigus esitust salvestada: 0%;

- õigus esituse raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel esmaedastamisele: 0%;

- õigus esituse heli ja kujutist eraldi kasutada juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse terviku vaid antud audiovisuaalse teose monteerimise eesmärgil: 0%;

- õigus esitust ja teost kopeerida mis tahes viisil vaid eelpoolnimetatud õiguse (montaaži) tarbeks: 0%;