ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Liitu astumine Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Liitu astumine

Vastavalt Eesti Näitlejate Liidu põhikirjale otsustab liitu vastuvõtmise ENL juhatus.


Põhikiri ütleb: "Tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes tegutsevad kutselise näitleja või sellele lähedasel loomealal. Hääle- ja valimisõiguse saavad tegevliikmed pärast viieaastast kutselist teenistust, erialase kõrgharidusega tegevliikmed pärast kaheaastast kutselist teenistust, kui nende võimkonda ei kuulu näitlejate palkamine ja vallandamine."

 

Tutvuge ka liidu põhikirjaga.

Avaldus Eesti Näitlejate Liitu astumiseks on siin.
Palume saata ka foto (või link sellele) ja CV.

Liidu sisseastumismaks (kui juhatus on liitu vastu võtmise otsustanud) on 5 eurot ja tasu liikmekaardi eest on 3 eurot.

Liidu liige peab tasuma ka liikmemaksu.

 

Kaardi tellimiseks saada dokumendile sobiv foto ja kirjuta värvieelistusest aadressile enliit@enliit.ee.

Liikmekaart ei ole kohustuslik.

---

 

Liidu liige saab valida endale sobivat värvi liikmekaardi: