ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Liitu astumine Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Liitu astumine

Vastavalt Eesti Näitlejate Liidu põhikirjale otsustab Liitu vastuvõtmise Liidu juhatus.
Põhikiri ütleb: Tegevliikmeteks võivad olla isikud, kes tegutsevad kutselise näitleja või sellele lähedasel loomealal. Hääle- ja valimisõiguse saavad tegevliikmed pärast viieaastast kutselist teenistust, erialase kõrgharidusega tegevliikmed pärast kaheaastast kutselist teenistust, kui nende võimkonda ei kuulu näitlejate palkamine ja vallandamine.

 

Tutvuge ka liidu põhikirjaga.


Avaldus Eesti Näitlejate Liitu astumiseks on siin.


Liidu sisseastumismaks on 5.- eurot ja liikmekaardi eest tuleb tasuda 4.- eurot.

Liidu liige peab tasuma ka liikmemaksu.

 

 

Lisaks saate täita ka Eesti Teatriliidu isikukaardi.

 

---

 

Liidu liige saab valida ka endale sobiva liikmekaardi: