ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Uudised
Vabakutseliste loovisikute uuring
09.04.2021

Vastamise tähtaeg: 12. aprill

Kultuuriministeerium ja mõttekoda Praxis viivad läbi uuringut, mis kaardistab vabakutseliste loovisikute olukorda. Palume küsimustiku ära täita, et uuring peegeldaks võimalikult paljude loovisikute olukorda. Küsimustikku võib lahkesti jagada loomeliiduväliste loovisikutega.

Küsimustiku saab täita nii eesti keeles - https://survey.alchemer.com/s3/6218148/loovisikud kui ka vene keeles - https://survey.alchemer.com/s3/6218148/loovisikud?sglocale=ru. Küsimustik on avatud kuni 12. aprillini. Küsitlus asub turvalises veebikeskkonnas, kõik Teie vastused jäävad täielikult anonüümseteks ja konfidentsiaalseks. Vastuseid näevad ainult Praxise analüütikud ning uuringu tulemused esitatakse vaid üldistatud tasemel.

Keda ootame küsitlusele vastama?

Ootame vastama vabakutselisi loovisikuid. Loovisik tegutseb kultuuri- ja loomevaldkonnas ning võib olla nii teose autor või kaasautor (nt tööstusdisainer, maastikuarhitekt, mänguasjameister, kunstiajaloolane, juveliir), esitaja (nt tantsuõpetaja, giid, näitleja, saatejuht) kui ka teose loomist või esitamist toetavas rollis (nt teatritehnik, tõlkija, artisti agent, monteerija, galerii juht).

Sealjuures võib vabakutseline loovisik tegutseda täis- või osakoormusega, füüsilise või juriidilise isikuna, teha loomingut muu töö või õpingute kõrvalt jne.

Miks see oluline on?

Uuringuga soovime teada, kuidas on loovisikud korraldanud oma loometegevuse, kuidas nad tulevad majanduslikult toime ning kuivõrd kättesaadavad on neile sotsiaalsed garantiid. Kui saame adekvaatse pildi loovisikute olukorrast, saab riik edaspidi teha paremaid, võimalikult paljude loovisikute vajaduste ja ootustega arvestavaid otsuseid.

Teie tekkinud küsimustele vastab:

Kadri Arrak

Mõttekoda Praxis

E-post: kadri.arrak@praxis.eekadri.arrak@praxis.ee>

Tel: 640 8015