ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Töötasu alammäär Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Vajalikud seadused » Töötasu alammäär


Töötasu alammäära kehtestamine

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 90


Määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine

Kehtestada töötasu alammääraks tunnis 27 krooni ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 4350 krooni.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.