ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Kõigile Eesti Teatriliidu liikmetele.
01.06.2009
Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus otsustas korraldada 3. juunil Toompea lossi ees protestimeeleavalduse ja 16. juunil streigi valitsuse poliitika vastu.
EAKL nõuab, et valitsus täidaks 23. aprilli 2008.aasta kolmepoolset kokkulepet töölepingu seaduse eelnõu kohta ja alustaks viivitamatult kolmepoolseid läbirääkimisi töölepingu seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatuste rakendamise üle, lükates nende jõustamise edasi kokkuleppe saavutamiseni.
Ametiühingud soovivad, et Riigikogu menetlusest võetaks tagasi Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonide algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 512 SE.
Meeleavaldus algab Toompeal 3. juunil kell 14. Ametiühingud ootavad osalema kõiki Eesti inimesi, kes ei nõustu valitsuse töötajatevaenuliku poliitikaga.
Eesti Teatriliidu juhatus otsustas oma koosolekul (25. mail k.a.) toetada Eesti Ametiühingute Keskliidu streiginõudeid.

Eesti Teatriliit on TALO liikmesliit.
TALO ja Vabariigi Valitsuste vaheliste palgaläbirääkimiste tulemusena kahel viimasel aastal, ei ole sündinud kokkulepet ega kinnitatud töörahu.

Teatriliit, toetades solidaarsuspõhimõtteid ei astu Eesti Etendusasutuste Liiduga sõlmitud kollektiivlepingus sätestatu vastu.


Eesti Teatriliidu, TALO liikmesliidu toetusavaldus Eesti Ametiühingute Keskliidu streiginõudmistele.
Kodanikuühiskond kui solidaarsuskogukond

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO, analüüsinud uue töölepingu seaduse jõustamisega kaasnevat ja valitsusepoolset jätkuvat tegutsemist seaduse ühepoolse, töötajatele oluliselt ebasoodsamas suunas muutmise nimel, on sunnitud tõdema, et kõik katsed lahendada olukord kolmepoolsete läbirääkimiste jätkamise tasandil – ei anna tulemust.

Keskliitude nõupidamistel kujunes üksmeelne seisukoht, et koostöö ja dialoogi taastamine valitsusega on võimalik vaid tekkinud olukorra avalikkuse ette toomisel protestipoliitika toel.

Ametiühingud ei asu konflikti avalikustamise teele mitte vastasseisu süvendamiseks vaid juhivad ühiskonna tähelepanu ohtlikule olukorrale, kus riigi esindajad ei tunnusta demokraatliku ühiskonna toimimispõhimõtteid, mis põhinevad partnerlusel ja sotsiaaldialoogil. Riigi esindajad ei pea kinni alles sõlmitud kolmepoolsete lepingute täitmisest, astudes niimoodi kodanikuühiskonna heade tavade vastu.
Kuid – ühisosa ja konsensuse leidmine, aktiivne kodanikkond on demokraatliku riigi aluseks.
Legitiimne st kogu ühiskonna moraalset tuge omab vaid usaldusväärne, õiguskindel, läbirääkimistele suunatud osaluspoliitika. Probleemide teadvustamine ei ole suunatud kellegi vastu, vaid on tulevikku suunatud ja teenib eelkõige koostööd.
Eesti riigis ei toimi veel kodanikuühiskond niisugusel kujul, et see oleks tõeliseks toeks oma liikmetele, et me peaksime võimatuks riiklikku omavoli ja ei kardaks sellele ka avalikult vastu astuda.

Olgem vabad kodanikud ning toetagem põhimõtteid, mille järgi kodanikuühiskonda ehitatakse vabade inimeste võrdsuse ja koostöö printsiibil.
Mitte teisiti.