ENL
Eesti Näitlejate Liit
Vaba Lava
Külaline
KKK
Kasutaja tuvastamine
 
 
 
Uudised Prindi leht
ENL » Eesti Näitlejate Liit » Üldinfo » Uudised
Maksuseminar Teatriliidus
14.11.2017

Esmaspäeval, 20. novembril kl 15.30-17.30 toimub Eesti Teatriliidus maksuseminar.

Seminaril kõneleb Eha Kütt (Eesti Maksu- ja Tolliamet) tulumaksuseaduse muudatustest alates 01.01.2018 ning FIE ja OÜ maksustamisest ja vastutusest.
* Maksude tasumine juhul, kui FIE töötab ka töölepingu alusel;
* FIE avansiline sotsiaalmaks;
* vabakutselise loovisiku maksustamine;
* käsundus- ja töövõtulepingu alusel töötavate isikute maksustamine;
* ravikindlustuse tekkimine;
* loometoetus ja selle maksustamine;
* stipendium tulumaksuseaduse mõistes;
* stipendium loometegevuseks;
* stipendium loometegevusega seotud täiendõppeks;
* stipendiumi maksustamine.


Teatriliidu õigusnõunik Haldi Ojamaa tutvustab käsundus- ja töövõtulepingu ning töölepingu sõlmimise põhitõdesid. Kõne alla tulevad ka järgmised teemad:
* erinevad puhkused ja nende kasutamine-aegumine (sh puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed)
* töötasu alandamine
* kollektiivsed töösuhted:
   - kollektiivleping
   - milleks sõlmida?
   - mida saab lepingus määrata?
   - kellele leping kehtib?
   - lepingu jõustumine, kehtimine, lõppemine
   - usaldusisik


Osavõtuks palume registreeruda e-aadressil teatriliit@teatriliit.ee

Registreerimise tähtaeg on 15. november!